Miesięczne archiwum: Czerwiec 2013

Obalanie mitów


Kolejny artykuł, który ukazał się w Magazynie Instalatora, który zaprzecza powszechnej opinii o wysokich kosztach wykonania instalacjach z miedzi w porównaniu do instalacji z rury PEX.

Przejdź do artykułu »

Wytrzymałe stopy


Artykuł, który ukazał się w Magazynie Instalatora dot. wysokociśnieniowych instalacji chłodniczych dla ekologicznego czynnika chłodzącego jakim jest CO2 wykonanych ze stopu miedzi CuF2P. Stop ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, która pozwala na wykonanie instalacji chłodniczych dla ciśnienia 120 barów o stosunkowo cienkich ściankach.

Przejdź do artykułu »