Wpływ instalacji wodociągowych z miedzi na jakość wody

Decydujące znaczenie dla jakości wody w instalacjach wodociągowych ma rodzaj zastosowanego materiału instalacyjnego. Od tego, z jakiego materiału wykonane są instalacje, zależy charakter i intensywność zmian jakości wody, a także zależy jakie metody przeciwdziałania wtórnemu zanieczyszczaniu wody powinny lub mogą być podejmowane. Poradnik omawia szczegółowo zagadnienia istotne dla projektantów, instalatorów oraz użytkowników instalacji użytkowych – …

Przejdź do artykułu

Budowa płaskiego kolektora słonecznego

Kolektor słoneczny ma stosunkowo prostą budową w porównaniu do takich urządzeń jak np. kocioł grzewczy. Kolektor słoneczny pracuje jednak w znacznie trudniejszych warunkach będąc narażonym na wysoką temperaturę i ciśnienie pracy, a także na skoki wartości tych parametrów. Miedź stanowi doskonałe rozwiązanie dla kolektorów słonecznych przede wszystkim z uwagi na wysoką przewodność cieplną.

Przejdź do artykułu

Rury i złączki miedziane w instalacjach gazowych

Broszura wydana przez European Copper Institute przedstawia ogólne informacje na temat zastosowania w Europie miedzianych rur i łączników w instalacjach gazowych. Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej, a także odporności cieplnej na wypadek pożaru, rury miedziane w instalacjach gazowych są naturalnym rozwiązaniem. Szerokie możliwości zastosowania różnych metod łączenia rur miedzianych, jak lutowanie czy zaprasowywanie, pozwalają na wykonywanie …

Przejdź do artykułu

Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z miedzi

Wytyczne projektowania instalacji wodociągowych ogrzewczych i gazowych wykonywanych z rur miedzianych to praca zbiorowa (72 strony) pod red. Andrzeja Góreckiego. Jest to aktualizacja wydanego wcześniej poradnika “Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych – wytyczne stosowania i projektowania”. To obowiązkowa lektura dla wszystkich fachowców branży grzewczo-instalacyjnej, jaką udostępnia Polskie Centrum Promocji Miedzi.

Przejdź do artykułu

Miedź w instalacjach gazowych.

Książka pod red. Elżbiety Andrzejczak zawiera podstawowy materiał z zakresu nowych technik gazowniczych. Przedstawione w niej wiadomości dotyczą: właściwości paliw gazowych i miedzi, wykonanych z niej elementów  instalacji gazowych, obróbki i łączenia rur miedzianych, a także projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji gazowych z miedzi.

Przejdź do artykułu