Instalacje gazowe

Artykuł “Instalacje gazowe w budynkach. Procedury dla bezpieczeństwa opisuje przepisy i procedury” definiują sposoby projektowania, wykonywania i odbioru instalacji gazowych wykonanych z miedzi w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej. Opisany jest sposób łączenia instalacji za pomocą złączek lutowanych na twardo oraz z zastosowaniem złączek zaprasowywanych, które są dopuszczone do stosowania zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 z późniejszymi zmianami). Autor artykułu wyjaśnia także wątpliwości związane z prowadzeniem rur miedzianych za gazomierzem w klatkach schodowych oraz zewnętrznych ścianach budynków.

Zobacz na pełnym ekranie