Akademia Miedzi poświęcona jest wykorzystaniu miedzi w instalacjach wodnych, grzewczych, gazowych i elektrycznych powszechnie używanych w budownictwie.

Można tu również znaleźć informacje o zastosowaniu miedzi w chłodnictwie i klimatyzacji oraz urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Strona szeroko opisuje istotne własności miedzi takie jak trwałość, niezawodność, odporność na wysoką temperaturę i korozję oraz 100% recykling. Prezentuje przepisy prawne, rozporządzenia oraz ważne wytyczne.
Akademia Miedzi przeznaczona jest dla projektantów, instalatorów, inspektorów nadzorów oraz użytkowników instalacji.